happy175 发表于 2012-9-9 18:22:42

调色教程:Photoshop把翠绿的夏季雪山转为冬季效果


我们之前学习用反相的方法制作雪景,这里介绍一种更为简单的方法直接调色法,大致过程:先用图层叠加或调色工具增加图片的对比,然后用黑白调整图层减少图片的颜色,后期再增加一些颓废纹理即可。
原图

最终效果
happy175 发表于 2012-9-9 18:23:12


1、打开原图,复制一层,将图层模式改为颜色减淡,不透明度70%。

2、新建调整图层--黑白,设置如下。happy175 发表于 2012-9-9 18:24:02


3、复制一层原图,拉到黑白图层上方,将图层模式改为叠加,不透明度70%。

4、新建图层,设置前景色和背景色为黑白,执行滤镜--渲染--云彩。

5、将图层模式改为滤色,不透明度35%。happy175 发表于 2012-9-9 18:24:35


6、执行滤镜--杂色--添加杂色,设置如下。
7、最后新建调整图层,曲线,设置如下,效果就出来了。

最终效果:
听风客 发表于 2014-4-4 09:18:26

ding呀 支持

天降达哥kpp 发表于 2014-5-2 16:55:02

【百度有钱注册邀请码】技术员首选百度有钱装机联盟 百度软件推广
【百度官方装机联盟(马上有钱youqian.baidu.com)邀请技术员进行软件推广啦】
百度杀毒1元/安装/台,百度卫士1元/安装/台,百度浏览器1元1元/安装/台,百度输入法0.1元/安装/台。
JJ游戏5元、爱奇艺0.5元、pps 0.5元、hao123、百度影音等百度官方产品将陆续上线推广。
hao123设首页按 60-100元/1000IP/日结算。
结算:每月5日-10号结算,后台财务系统银行转账,1元起支付。
百度公司官方联盟,上市企业,信用保证,价格最高,绝不扣量,结算及时。
百度马上有钱联盟注册地址:http://youqian.baidu.com
采取邀请制注册,百度马上有钱推广今日邀请码如下:
0I9H6U85        未激活/可使用        -        -
0I9OR66D        未激活/可使用        -        -
0I9JKM3K        未激活/可使用        -        -
0N5NDKGS        未激活/可使用        -        -
0N602LU7        未激活/可使用        -        -
0N5ZASX6        未激活/可使用        -        -
0N5RTVGB        未激活/可使用        -        -
0N5Q7B2S        未激活/可使用        -        -
0UCH6J23        未激活/可使用        -        -
0UCFA57S        未激活/可使用        -        -
0UCAGR71        未激活/可使用        -        -
0UBYPAZ4        未激活/可使用        -        -
0UBSBT5D        未激活/可使用        -        -
0WEAQIOK        未激活/可使用        -        -
0WE36TOT        未激活/可使用        -        -
0WEYMCR1        未激活/可使用        -        -
0WEKF530        未激活/可使用        -        -
0WEKCGSD        未激活/可使用        -        -
0WEZ5XGN        未激活/可使用        -        -
0WEJZYFT        未激活/可使用        -        -
0WF25ERV        未激活/可使用        -        -
0WEYMCR1        未激活/可使用        -        -
0YMDFKUG        未激活/可使用        -        -
0YN0JJED        未激活/可使用        -        -
0YMFG4E4        未激活/可使用        -        -
0YMYAXW7        未激活/可使用        -        -
0YMWKJW6        未激活/可使用        -        -
0YMHNOLJ        未激活/可使用        -        -
0YMN793X        未激活/可使用        -        -
0YMODAS7        未激活/可使用        -        -
0YMQD4O6        未激活/可使用        -        -
0YMELTOW        未激活/可使用        -        -

khrqv 发表于 2014-10-9 22:57:35

真正围观中...-_-

休假6446 发表于 2014-11-8 14:38:48

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴http://forumimage.org/images/icon01.jpghttp://forumimage.org/images/icon02.jpghttp://forumimage.org/images/icon03.jpghttp://forumimage.org/images/icon04.jpghttp://forumimage.org/images/icon05.jpghttp://forumimage.org/images/icon06.jpghttp://forumimage.org/images/icon07.jpghttp://forumimage.org/images/icon08.jpghttp://forumimage.org/images/icon09.jpghttp://forumimage.org/images/icon10.jpghttp://forumimage.org/images/icon11.jpghttp://forumimage.org/images/icon12.jpghttp://forumimage.org/images/icon13.jpghttp://forumimage.org/images/icon14.jpghttp://forumimage.org/images/icon15.jpg
页: [1]
查看完整版本: 调色教程:Photoshop把翠绿的夏季雪山转为冬季效果